Om folkhögskolan

Om folkhögskolan

Vad är en folkhögskola? Vad gör den unik?

Av Sveriges drygt 150 folkhögskolor ligger 29 stycken i Stockholms län.

Folkhögskolan vänder sig till alla vuxna över 18 år som vill studera. På folkhögskolan möts olika människor, kulturer, livsvillkor och intressen. Det är i samtalet mellan alla dessa som nya insikter skapas och som du får växa tillsammans med andra. I klassrummet är dialogen viktig, och ditt aktiva deltagande i gruppen är en del av folkhögskolans kännetecken.

Du får både kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv, och möjlighet att upptäcka dig själv och skaffa dig redskap för att påverka ditt liv, kanske i en ny riktning.

Skolorna drivs av olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser, föreningar eller regioner. Folkhögskolor får inte drivas i vinstsyfte.

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser som anordnas och vilken profil de har på sin skola. De folkrörelser, ideella organisationer eller regioner som har huvudmannaskapet för skolan har därför stora möjligheter att sätta sin prägel på verksamheten.

Det finns en kurs för alla

På folkhögskolan finns mängder av kursinriktningar och även kurser på flera olika nivåer. Du kan läsa kurser på heltid, deltid, på plats eller distans.

Läser du en allmän kurs kan du skaffa dig behörighet att söka vidare till högskola eller universitet. Profilkurserna (särskild kurs) ger dig möjlighet att utveckla dig inom till exempel estetiska ämnen eller få en yrkesutbildning.

Folkhögskolan har en konkret koppling till samhället och världen omkring oss. Visst sitter vi i lektionssalar, men ibland flyttar vi ut – iväg på studiebesök eller bara till den miljö vi ska lära oss mer om. Här varvas teori och praktik.

Läser du en längre kurs på folkhögskola kan du söka CSN-bidrag.

Kostar det att gå på kurs?

Folkhögskolans olika kurser och utbildningar är kostnadsfria men du kan behöva betala för material. En del folkhögskolor erbjuder boende, ett internat, där du kan bo under tiden du läser på folkhögskolan. Du betalar för detta boende.

Att gå på folkhögskola är mer än bara utbildning

Läser du på folkhögskola skaffar du dig verktyg för att påverka både ditt eget liv och samhället omkring dig. Vi tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. I över 150 år har det funnits folkhögskolor i Sverige. Alltså långt innan lika och allmän rösträtt infördes i landet. Folkhögskolan har alltid legat i framkant vad gäller idéutveckling och pedagogik. Det kommer vi att fortsätta med.

Läs mer om alla Stockholms folkhögskolor. Där kan du klicka dig vidare till skolornas egna hemsidor för att se aktuellt kursutbud.

På sidan folkhögskola.nu hittar du fakta och information om alla Sveriges folkhögskolor.