Hitta folkhögskola

Hitta folkhögskola

I Stockholm finns 29 skolor

Folkhögskolorna finns utspridda över hela Stockholms län,  i innerstaden, i orten eller naturnära. Även kursutbudet varierar, liksom vem som står bakom verksamheten. Bland huvudmännen finns till exempel folkrörelser, stiftelser, organisationer och kyrkliga samfund. Detta påverkar skolornas profil.
 
Klicka i kartan för att komma till en skola du är nyfiken på.

Alma folkhögskola
Liljeholmen
Telefon: 072-158 41 00
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Alma folkhögskola erbjuder en varm och inspirerande studiemiljö för vuxna, präglad av språklig och kulturell kommunikation. Vi verkar för helhetssyn och ett kritiskt förhållningssätt genom att stödja samarbete och gemensam reflektion. Våra profilområden är ledarskap och kommunikation, vi har både heltids- och deltidskurser och en del av kurserna drivs på distans.


Birkagårdens folkhögskola
Norrmalm, ABF-huset
Telefon: 08-524 633 30
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Under 100 år har Birkagårdens folkhögskola utvecklats till att idag vara en av Sveriges största och mest eftersökta folkhögskolor. Från att dörrarna slogs upp den där dagen 1917 har Birkagårdens folkhögskola bidragit till ett mer jämställt och rättvist samhälle.


Bosöns idrottsfolkhögskola
Lidingö
Telefon: 08-699 66 28
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Bosön Idrottsfolkhögskola erbjuder många olika utbildningar, från fleråriga yrkesutbildningar till Allmän kurs där du har möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till universitet/högskola/yrkeshögskola.


Botkyrka folkhögskola
Norsborg
Telefon: 08-534 708 80
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Mitt i Hallunda ligger Botkyrka Folkhögskola. Här möts vuxna människor från olika delar av världen för att studera, utvecklas och växa tillsammans. Här finns kurser för dig som vill få gymnasiekompetens, för dig som behöver stärka ditt språk, för dig som snabbt vill hitta ett arbete, och för dig som bara vill lära dig mer om samhället, naturen och omvärlden från förr till nu.


Bromma folkhögskola
Botkyrka
Telefon: 08-636 23 20
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Bakom Bromma folkhögskola står Equmeniakyrkan och dess ungdomsorganisation Equmenia. Botkyrka folkhögskola är anknuten huvudmannen genom två lokala församlingar.

Med kristen tro som grund ska skolan erbjuda en miljö för bildning och personlig utveckling. Den ska vara tillgänglig för alla, hävda allas lika värde och aktivt ta ställning för demokratin.


Fryshusets folkhögskola
Hammarby Sjöstad
Telefon: 08-691 76 00
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Sedan 1984 har Fryshuset arbetat för unga. Alla unga. Även dem som ingen annan trott på. Hos oss står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig – oavsett bakgrund, intresse och ambition.

Hos oss är inte dina tidigare prestationer det viktigaste, utan att du vill utvecklas och lära dig utifrån dina nuvarande förutsättningar. En nyckel till det är engagerade lärare, små klasser och en öppen och trygg miljö.


Hagabergs folkhögskola
Södertälje
Telefon: 08-550 910 00
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Hagabergs folkhögskola, filial Stockholm, Clara
Telefon: 08-550 910 05
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Hagaberg är en del av EFS Mittsverige. EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Kortfattat kan man säga att EFS är en självständig missionsorganisation inom Svenska kyrkan.

Många läser för att få behörighet att söka till högskolan och andra läser för att få en yrkesutbildning. Gemensamt för skolorna är att de vill företräda kristna värden, ge undervisning för vuxna och ha gemenskapsfrämjande miljö.


Jakobsbergs folkhögskola
Järfälla
Telefon: 08-580 117 40
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

I en vacker herrgård i Jakobsberg, 20 minuter med pendeltåg från centrala Stockholm, ligger Jakobsbergs folkhögskola. I nästan 100 år har skolan stått för en solidarisk och humanistisk samhällssyn. Vår religiöst och partipolitiskt obundna ställning ger utrymme för engagemang, kritiskt tänkande och radikal debatt. Jakobsbergs folkhögskola vill vara ett centrum för idédebatt, kunskapsutveckling och kultur. Vi strävar efter att solidaritet, hållbar utveckling och jämställdhet ska prägla såväl den dagliga undervisningen som skolans gemensamma aktiviteter.


Kaggeholms folkhögskola
Vasastan
Telefon: 08-560 222 00
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

På Kaggeholm möts kreativa människor för nya utmaningar. Kommunikaton och öppenhet i en flerkulturell miljö där fokus ligger på varje människas egna möjligheter. Här blir man sedd och får växa. Hos oss finns bland annat Media TV-produktion, Media Content-produktion, Musik, Allmän kurs och Bibel.


Kista folkhögskola
Kista
Telefon: 08-751 50 40
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Kista folkhögskola startade 2007 och är Järvaområdets första folkhögskola, det är också den enda av Sveriges 155 folkhögskolor som har en muslimsk profil. Kista folkhögskola är en plats där du ska kunna känna dig trygg oavsett bakgrund och vi verkar för att stödja svensk-muslimsk identitet i en interkulturell studiemiljö. Hos oss är alla välkomna oavsett tro och religiös tillhörighet. Målet med vårt arbete är att bygga vidare på de anrika folkbildningsideal som sedan lång tid har präglat svensk, demokratisk samhällsutveckling.


Lillsveds idrottsfolkhögskola
Värmdö
Telefon: 08-541 385 30
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Lillsved ligger på en udde av Värmdölandet. Alldeles utanför udden förenas Lindalssundet med Saxarfjärden och där går den stora farleden mot Stockholm. 

På Lillsved har vi utbildat ledare sedan 1937. Under senare år har vi även gett människor möjlighet att pröva livsstilsförändringar, för bättre hälsa och ökat välbefinnande. Idrottens ständigt fortgående utveckling återspeglas i Lillsveds utbud av kurser och utbildningar.


Långholmens folkhögskola i Sundbyberg
Sundbyberg
Telefon: 08-658 16 30
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Vi har gjort oss kända som en skola med hög trivsel, utmärkta studieresultat, väl utvecklade stödfunktioner samt uppföljning. Långholmens folkhögskolas nyrenoverade lokaler skapar en lugn studiemiljö som bygger på bra relationer mellan alla som befinner sig på skolan. Kursernas innehåll är tydligt och vi arbetar mycket med uppföljning och stöd med goda studieresultat som följd.  

Våra välutbildade lärare har lång erfarenhet av att undervisa och fungera som stöd i utbildningen. Undervisningen sker i små grupper.


Paideia folkhögskola
Stockholm
Telefon: 08-6795555
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Paideia folkhögskola är en mötesplats för lärande, tänkande och kreativitet. Hit är du välkommen som du är oavsett bakgrund, kultur eller trosuppfattning. Vi vill bidra till det öppna samtalet om dagsaktuella frågor som berör samhälle, religion och kultur.

Paideia folkhögskola är Sveriges första folkhögskola med judisk profil. Vi har ett unikt samarbete med Kista folkhögskola som är Sveriges enda folkhögskola med muslimsk profil.


Runö folkhögskola
Åkersberga
Telefon: 08-555 38 000
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Runö folkhögskola, filial Stockholm
Stockholm
Telefon: 08-728 57 20
E-post: [email protected]

Runö folkhögskola är en inspirerande mötesplats mitt i Stockholm. Vi vill förena lokalt och globalt engagemang för en levande demokrati, stärka gemenskapen i en skola där olika människor möts, idéer prövas och nya kunskaper växer fram.

Våra kurser ger dig kunskap genom att studierna kopplas till det samhälle vi lever i. Tiden på vår skola ger möjlighet till nya insikter och personlig utveckling i samarbete med andra. Vi tar vara på din erfarenhet och möter dig där du står nu.


Röda Korsets folkhögskola
Skärholmen
Telefon: 08-680 18 71
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Röda Korsets folkhögskola ligger i Skärholmen längs Stockholms tunnelbanas röda linje.
Hos oss kan du läsa in högskolebehörighet, fördjupa dig i globala hållbarhetsfrågor eller läsa en baskurs med fokus på svenska. Teoretiska kunskaper, diskussioner, praktisk handling, fältstudieresor och informationsarbete ingår i alla våra utbildningar. Eftersom vi också har kurser riktade till människor som kommit hit från jordens alla hörn möter du världen redan här på skolan i Sverige.


S:ta Birgittas folkhögskola
Stockholm, Södertälje
Telefon: 08-702 16 06, 702 14 04
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Vi vill att våra skolor ska vara små och familjära. Du får mycket tid med dina lärare. Alla får dessutom en mentor. För oss är det självklart att alla ska känna sig sedda och få den hjälp de behöver för att lyckas med sina studier.

På S:ta Birgittas folkhögskola får du träffa människor från många olika länder och kulturer. Det talas många olika språk, och på skolan finns många religioner representerade. Skolan är en mötesplats för alla – oavsett språk, religion eller etniskt ursprung.


Sankt Ignatios folkhögskola
Södertälje
Telefon: 08-551 05 215
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

At Sankt Ignatios we offer education and training to women and men from many different nationalities and backgrounds. Our aim is to help people to develop the necessary skills and understanding of themselves and their traditions to empower and equip them to play a full role in Swedish society and in their Churches. 


Scouternas folkhögskola
Örnsberg
Telefon: 08-555 065 10 växel 13-16
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Vi ger människor makt, mod och verktyg så att de kan utveckla både sig själva och vårt samhälle. Vi är nämligen övertygade om att vi tillsammans kan skapa en bättre framtid genom att ständigt utbilda nya världsförbättrare. Därför är alla som vill utvecklas välkomna till Scouternas folkhögskola. Skolans profil bygger på ledarskap och att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare.


Sigtuna folkhögskola
Sigtuna
Telefon: 08-592 583 00, växel 8.30-15.30 vardagar
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Sigtuna folkhögskola är gnista, bredd och engagemang. Här får du helt säkert möta personer med helt annorlunda erfarenheter än dina egna. På Sigtuna folkhögskola utvecklas studerande i nära samarbete med lärare och personal som har ett stort engagemang. Flera av kurserna går på kulturevenemang i Stockholm som teater och utställningar. I slutet på varje läsår gör flera kurser en resa till någon europeisk storstad


Skarpnäcks folkhögskola
Skarpnäck
Telefon: 08-586 471 00
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Skarpnäcks folkhögskola är en skola där människor oavsett grupptillhörighet och bakgrund har en plats att växa och utvecklas på. Vi månar om att se till både dina individuella behov och till de kollektiva grupprocesserna. 

Möten mellan människor som är både lika och olika oss själva är centrala för folkhögskolans arbetssätt. Folkbildningen är en demokratiprocess där vi ökar våra kompetenser i samarbete och kommunikation samtidigt som vårt kunskapsförråd växer med utgångspunkt från intresse, behov och lust.


Skeppsholmens folkhögskola
Skeppsholmen
Telefon: 08-679 28 00
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Skeppsholmens folkhögskola vill vara en inspirerande plats för vuxna som vill studera. Här möts varje människa utifrån sina förutsättningar, oavsett om man vill läsa in behörighet på den Allmänna kursen eller fördjupa sig i ett specialintresse på Skriv- Musik- eller Båtbyggarkursen. Etableringskursen  riktar sig till nyanlända. SMF – studiemotiverande folkhögskolekurs – är för den som vill komma igång med studier.


Stadsmissionens folkhögskola
Liljeholmen
Telefon: 08-684 23 502
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Stadsmissionens folkhögskola finns centralt i Liljeholmen i Stockholm. Skolan är omtyckt för sin varma atmosfär, där du studerar med människor i olika åldrar och med olika bakgrund, i en personlig och trygg miljö. Studier på folkhögskola innebär frihet under ansvar och du får chans att utvecklas, upptäcka dina starka sidor och se nya möjligheter.


Sundbybergs folkhögskola
Rissne
Telefon: 08-445 39 00
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Här skaffar du dig kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd. 


Södertörns folkhögskola
Liljeholmen
Telefon: 08-500 207 50
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Södertörns folkhögskola, filial Solna
Telefon: 0176 – 528 24
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Södertörns folkhögskola är en dagfolkhögskola som finns på två platser i Stockholms län. Båda platserna ligger centralt med goda kommunikationer. I Solna centrum hittar du Allmän kurs för dig som vill ha gymnasiebehörighet. I Liljeholmen i Stockholm ges en treårig utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt en ettårig utbildning i skrivtolkning.


Södra Stockholms folkhögskola
Norsborg
Telefon: 08-465 06 650
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Vi erbjuder en möjlighet för dig som behöver få pröva andra sätt att nå behörighet för vidare studier efter gymnasiet. Du blir delaktig i hur din förmåga och kreativitet ska utvecklas. 

Hos oss får du som deltagare skapa, uppleva och påverka. Tillsammans utforskar vi våra olika uttrycksmöjligheter såsom ljud, ord, bild, rörelse, tanke, känsla, form och fantasi.


Tollare folkhögskola
Saltsjö-Boo
Telefon: 08-505 686 00
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Tollare folkhögskola ligger i vacker herrgårdsmiljö på Värmdön i Nacka kommun, en mil öster om Stockholm city och 20 minuter med buss från Slussen. Tollare follhögskola erbjuder yrkesutbildning inom det socialpedagogiska området, profilinriktad gymnasieutbildning och en omfattande kursverksamhet inom ledarskap och demokratiutveckling för civilsamhället.


Vårdinge folkhögskola
Mölnbo
Telefon: 0158-230 58
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Vårdinge folkhögskola har utbildningar inom konst, konsthantverk, vegetariskt mathantverk och ekologisk odling. Skolan är en kulturell mötesplats som varje år lockar 200 deltagare från hela landet för att öka sin kunskap och bildning och studera tillsammans med andra. Hållbarhet och cirkulärt tänkande genomsyrar både utbildningarna och organisationen i stort. Skolan är belägen i natursköna Södermanland mellan lantliga Gnesta i väster, Trosas vackra skärgård i öster och kulturrika Järna i norr. Med en idyllisk placering precis intill den rena och djupa Långsjön finns även goda pendlingsmöjligheter till Stockholm. Folkhögskolan ligger på landet och ändå nära huvudstaden med allt vad den kan erbjuda. Internatet har 60 platser.


Väddö folkhögskola
Väddö
Telefon: 0176-528 00
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Väddö folkhögskola, filial Solna
Telefon: 0176 – 528 24
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Skolan ligger intill tätorten Älmsta, med god närservice. Väddö ligger tre mil norr om Norrtälje och tio mil från Stockholm, med bussförbindelse från Tekniska Högskolan. På skolans internat finns plats för 47 elever. På skolområdet finns gym och bastu. I närområdet finns bibliotek, bank, butiker, friskis & svettis.


Ågesta folkhögskola
Farsta
Telefon: 08-562 28 100
E-post: [email protected]
Besök skolans webbplats

Ågesta folkhögskola erbjuder studier av hög kvalité med erfarna lärare i en lugn studiemiljö med små grupper. Skolan är vackert belägen i södra Stockholm. Skolans profil är konstnärlig och musikalisk verksamhet med kristna värderingar.