Folkhögskolor med SMF

Folkhögskolor med SMF

För sökande finns det information om Studiemotiverande folkhögskolekurs här.

Till handläggare: Vid anvisning av kursdeltagare vill vi att ni i möjligaste mån också ringer till kontaktpersonen vid respektive skola för att meddela anvisningen.

Till folkhögskolor: Skicka uppdaterad information till martin.wikstrom(at)skarpnacksfolkhogskola.se så ändras infon

Centrala Stockholm

Birkagårdens folkhögskola
Tony Martin
[email protected]
070-781 36 68
http://www.birkagarden.fhsk.se/smf/om-utbildningen/
Löpande kursstart. Kurs-id: 268000

Skeppsholmens folkhögskola
Märit Jacobsson
[email protected]

Halima Poljo
[email protected]

https://skeppsholmensfolkhogskola.se/studiemotiverande-folkhogskolekurs/
Löpande kursstart från 5 september. Rullande antagning, intag måndagar. Kurs id: 273 995
Sista intag: fredag 11 november

Huvuddelen av kursen studeras på filialen i Sollentuna

Södra Stockholm


Hagabergs folkhögskola
Anna Gustafsson
[email protected]
https://hagaberg.fhsk.se/folkhogskola/utbildningar-och-kurser/smf-startblocket/
Löpande start varje måndag


Västra Stockholm

Alma folkhögskola
https://www.alma.fhsk.se/skolan/kurser/smf/
Georges Bandak
[email protected]
072-158 41 07
Johan Stenberg
[email protected]
072-158 41 04

2022-09-12 till 2022-12-09 ID-nummer: 272168
2022-10-17 till 2023-01-17 ID-nummer: 272169
2022-11-21 till 2023-02-21 ID-nummer: 272170
2022-12-17 till 2023-03-14 ID-nummer: 272171


Kursen erbjuds både på plats eller på distans beroende på deltagarens önskemål.

Stadsmissionens folkhögskola
Marie Sjömark
[email protected]
https://grillska.se/stadsmissionens-folkhogskola/kurs/studiemotiverande-kurs-smf

Södertörns folkhögskola
Carina Pe Wallentin
[email protected]
070 – 732 56 16
https://www.sodertorn.fhsk.se/kurser/smf/

Gruppstart 2022-12-05, ID-nummer 277 668

Norra Stockholm

Jakobsbergs folkhögskola
Eva Pettersson
[email protected]
08 – 120 28 180
https://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/vara-kurser/studiemotiverande-folkhogskolekurs-smf.aspx
Löpande antagning. Kurs id: 252 195

Sundbybergs folkhögskola

Anna Bjurvald
[email protected]
Tel: 08-445 39 00
072-669 32 12
https://sundbybergsfolkhogskola.se/kurser/ovriga-kurser/smf/
Succesiv antagning från 2022-09-01, Kurs id: 275 165 (inriktning Svenska som andraspråk)

Väddö folkhögskola
Åsa Rosengren
[email protected]
0176-528 04
https://www.vaddo.fhsk.se/
Löpande kursstart Kurs id: 267 382