Folkhögskolor med SMF

Folkhögskolor med SMF

För sökande finns det information om Studiemotiverande folkhögskolekurs här.

Till handläggare: Vid anvisning av kursdeltagare vill vi att ni i möjligaste mån också ringer till kontaktpersonen vid respektive skola för att meddela anvisningen.

Till folkhögskolor: Skicka uppdaterad information till martin.wikstrom(at)skarpnacksfolkhogskola.se så ändras infon

Centrala Stockholm

Birkagårdens folkhögskola
Tony Martin
[email protected]
070-781 36 68
http://www.birkagarden.fhsk.se/smf/om-utbildningen/
Löpande kursstart

Sankt Ignatios folkhögskola
Joachim Främberg
[email protected]
076-043 63 89

Bojana Bursać Džalto
[email protected]

https://www.sanktignatios.org/sv/
Löpande kursstart
Finns också i Huddinge

Skeppsholmens folkhögskola
Märit Jacobsson
[email protected]

Halima Poljo
[email protected]

https://skeppsholmensfolkhogskola.se/studiemotiverande-folkhogskolekurs/
Löpande kursstart från 5 september. Rullande antagning, intag måndagar. Kurs id: 273 995

Huvuddelen av kursen studeras på filialen i Sollentuna

Södra Stockholm


Hagabergs folkhögskola
Anna Gustafsson
[email protected]
https://hagaberg.fhsk.se/folkhogskola/utbildningar-och-kurser/smf-startblocket/
Löpande start varje måndag

Röda korsets folkhögskola
Lotta Spykman Smedeby
[email protected]
https://rodakorsetsfolkhogskola.se/
Startdatum 2022-09-15


Västra Stockholm

Alma folkhögskola
https://www.alma.fhsk.se/skolan/kurser/smf/
Georges Bandak
[email protected]
072-158 41 07
Johan Stenberg
[email protected]
072-158 41 04


Startdatum: 2022-05-30 – Slutdatum: 2022-08-30. 15 platser. Idnummer: 267 389

Kursen erbjuds både på plats eller på distans beroende på deltagarens önskemål.

Stadsmissionens folkhögskola
Marie Sjömark
[email protected]
https://grillska.se/stadsmissionens-folkhogskola/kurs/studiemotiverande-kurs-smf

Södertörns folkhögskola
Carina Pe Wallentin
[email protected]
070 – 732 56 16
https://www.sodertorn.fhsk.se/kurser/smf/

Gruppstart 2022-08-29, ID-nummer 272 587
Gruppstart 2022-12-05 ID-nummer 272 588

Norra Stockholm

Jakobsbergs folkhögskola
Eva Pettersson
[email protected]
08 – 120 28 180
https://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/vara-kurser/studiemotiverande-folkhogskolekurs-smf.aspx
Löpande antagning

Väddö folkhögskola
Åsa Rosengren
[email protected]
0176-528 04
https://www.vaddo.fhsk.se/
Löpande kursstart id nummer 267 382