Folkhögskolor med SMF

Folkhögskolor med SMF

För sökande finns det information om Studiemotiverande folkhögskolekurs här.

Till handläggare: Vid anvisning av kursdeltagare vill vi att ni i möjligaste mån också ringer till kontaktpersonen vid respektive skola för att meddela anvisningen.

Till folkhögskolor: Skicka uppdaterad information med kontaktperson och kurslänk till martin.wikstrom(at)skarpnacksfolkhogskola.se så ändras infon. Informationen raderas tre månader efter kursstart.

Centrala Stockholm

Birkagårdens folkhögskola
Tony Martin
[email protected]
070-781 36 68
http://www.birkagarden.fhsk.se/smf/om-utbildningen/
Löpande kursstart. Kurs-id: 281865

Södra Stockholm

Alma folkhögskola (SMF i Handen)
https://www.alma.fhsk.se/skolan/kurser/smf/

Johan Stenberg
[email protected]
072-158 41 04

Datum: 2023-09-25 – 2023-12-22
Kurskod: 285092

Hagabergs folkhögskola
Ida Tellestedt
[email protected]
https://hagaberg.fhsk.se/folkhogskola/utbildningar-och-kurser/smf/
Löpande start varje måndag


Västra Stockholm

Södertörns folkhögskola
Carina Pe Wallentin
[email protected]
070 – 732 56 16
https://www.sodertorn.fhsk.se/kurser/smf/

Gruppstart 2023-09-04, ID-nummer 286 435
Det går att anvisa till SMF kursen fram tom fredagen den 15 september

Norra Stockholm

Jakobsbergs folkhögskola

Eva Pettersson
[email protected]
08-120 28 180

Löpande kursstart från 15 augusti 2023
Kurs-id: 287256

Sundbybergs folkhögskola

Anna Bjurvald
[email protected]
Tel: 08-445 39 00
072-669 32 12
https://sundbybergsfolkhogskola.se/kurser/ovriga-kurser/smf/